Nabhantar - 7 by Dr. Prathamesh Kotagi in Marathi Novel Episodes PDF

नभांतर : भाग - 7

by Dr. Prathamesh Kotagi in Marathi Novel Episodes

भाग – 7 पल्लवीच्या बोलण्याचा आकाश विचार करत होता आपल्याच तंद्रीत हरवून. पल्लवी त्याला म्हणाली, “कॉफी घे गार होतेय बघ...” ----------------********---------------- “अरे ऐकतोयस ना... कॉफी घे ना गार होतेय.” सानिका त्याला त्याच्या विचारांमधून बाहेर काढत म्हणाली. “हो हो ...Read More