Poetry..conscious and much more ...! by मुक्ता... in Marathi Poems PDF

कविता..मनोगत आणि बरंच काही...!

by मुक्ता... in Marathi Poems

?.....(नमस्कार ...वाचकांनो.......? . . मी तुमच्यासाठी...माझ्या लहानपणीच्या मी लिहिलेल्या कविता घेऊन आली आहे.....ह्या कविता मी लहान असताना लिहिलेल्या होत्या.....त्यामुळे काही चुकलं तर माफ करा...हं का.......! मी ह्या कवितांमध्ये बदल करणार होती....पण म्हटलं आपण ज्या चवीने...लहानपणी ह्या कविता लिहिल्या आहेत....त्याच ...Read More