The triangle of love by હેતલ ગોર 'હેત' in Gujarati Short Stories PDF

પ્રેમનો ત્રિકોણ

by હેતલ ગોર 'હેત' in Gujarati Short Stories

નાના એવા ગામમાં સામન્ય કુટુંબ ની છોકરીરહેતી હોય છે. માતા - પિતા ની એક જ દીકરી અને એક ભાઈ. ના કોઈ પરીવારમાં અન્ય સભ્યો મા બાપ અને બે સંતાન એમ ચાર જણા નુ નાનુ એવુ સુખી કુટુંબ છે. દીકરી ...Read More