ઓલ ઈઝ વેલ - ૮ - ઓહ માય ગોડ

by Kamlesh K Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

ઓહ માય ગોડ‘‘પપ્પા, આ અન્ના હજારે કોણ છે?" સોફા પર, લૂંગી પહેરીને બેઠા-બેઠા સાંધ્ય દૈનિક વાંચી રહેલા પ્રફુલભાઈ પટેલના પગ પાસે જાજમ પર ઊંધા સૂતા-સૂતા ક્રોસવર્ડ પૂરી રહેલા અગિયાર વર્ષના અભિએ મોં ઊંચકી પપ્પા તરફ તાકતા પ્રશ્ન કર્યો. ત્યારે ...Read More