Punahbhent - 2 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

पुनर्भेट भाग २

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

पुनर्भेट भाग २ थोड्याच वेळात सुजाता आली .. दोघी कामात गर्क होऊन गेल्या यानंतर सहा कधी वाजले तिला समजलेच नाही . सुजाता आणि ती दोघी दुकान बंद करून बाहेर पडल्या . सुजाता जवळच रहात होती ,रमाचा निरोप घेऊन ती ...Read More