Punahbhent - 3 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

पुनर्भेट भाग ३

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

पुनर्भेट भाग ३ रमाही खुप हुशार होती . लहान वयात पाहिलेल्या आईवडिलांच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे जास्तच समंजस झाली होती . अबोल असलेल्या रमाचे काका काकुंवर खुप प्रेम होते . आई वडिलांच्या माघारी ते दोघेच तिची “दुनिया” होते . उत्तम मार्काने ...Read More