Reunion Part 7 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

पुनर्भेट भाग ७

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

पुनर्भेट भाग ७ घराच्या आजूबाजूला कोणीच राहणारे नसल्याने घरातला नेहेमी होणारा सतीशचा आरडाओरडा आणि दंगा कुणाला कळायचा प्रश्न नव्हता . हे सर्व कमी म्हणून की काय एक दिवस एक गृहस्थ संध्याकाळी दारात उभे राहिले . रमाला विचारले त्यांनी ती ...Read More