Reunion Part 9 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

पुनर्भेट भाग ९

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

पुनर्भेट भाग ८ रमा मात्र हे अजिबात ऐकेना हे पाहून आता काकांनी या संभाषणात भाग घेतला . “रमा पोरी ऐक तुझी काकु काय म्हणते ते .. तुझ्या पगारात कर्जाचा हप्ता नको लावुन घेऊस .. आता तुझ्या पदरात ही ...Read More