Reunion Part 11 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

पुनर्भेट भाग ११

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

पुनर्भेट भाग १० रमाला मनातून खात्री होती की ऑफिसमधले पैसे घेऊन सतीश ते त्या गुंड लोकांना परत करायला गेला असणार . पण ती माणसे कोठे होती तेही तिला माहित नव्हते . आणि मुळात ही जुगारात पैसे हरल्याची आणि गुंडांच्या ...Read More