The new warrior by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories PDF

नवा योद्धा

by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories

नवा योद्धा मोठा वऱ्हांडा असलेली ती जागा. उजव्या बाजूने एकुण तीन खोल्या एकामागे एक. उजव्या बाजूची भींत पूढची, मागची आणि वरची ही सोन्याने मढवलेली. त्यावर ...Read More