Traffic and she .... by शुभम गावडे जाधव in Marathi Poems PDF

ट्राफिक आणि ती....

by शुभम गावडे जाधव in Marathi Poems

चौकातला लाल सिग्नल लागला आणि निशांत ने ब्रेक दाबून कार थांबवली .पण कार मात्र झेब्रा क्रोसिंग च्याही पुढे गेली होती .तोच नव्हे तर बाकीच्या सगळ्यांनीही त्यांची कृती केली होती .ट्राफिक पोलीस करड्या नजरेने त्या सगळ्यांकडे बघत होते पण त्यांचं ...Read More