One more secret - 1 by Nikhil Deore in Marathi Horror Stories PDF

एक रहस्य आणखी.. - भाग 1

by Nikhil Deore Matrubharti Verified in Marathi Horror Stories

रेवती रक्ताळल्या डोळ्यांनी समोर येत होती... हातात असलेला धारदार चाकू विजेसारखा लख्ख चमकू लागला होता...रोहनच्या कानात कुठूनतरी जोरदार नगाड्यांचा आवाज घुमत होता..वाऱ्यांचा सन.. सन आवाजही आता त्याला स्पष्ट ऐकू येत होता जणू तो काही सांगत आहे असेच ...Read More