આઇ હેટ યુ - કહિ નહીં સકુ - પ્રકરણ-1

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

આઇ હેટ યુપ્રકરણ-1 સાંજ ક્યારે પડી ગઇ નંદીનીને ખબરજ ના પડી સવારથી જોબ પર જવાનું આવીને રસોઇ બનાવવાની અને રસોઇ બનાવતાં બનાવતાં ટીવી જોવાનું ટીવી જોઇ ના શકાય ફક્ત સાંભળવાનું થયું પણ આજે ટીવીમાં આવતું મૂવી... એનાં મનહૃદયમાં તોફાન ...Read More