Snake Island by Parixit Sutariya in Gujarati Adventure Stories PDF

સર્પ ટાપુ

by Parixit Sutariya in Gujarati Adventure Stories

નામ : સર્પ ટાપુ લેખક : પરિક્ષીત સુતરીયા સ્ટોરી : બ્રાઝીલ માં આવેલા સર્પ ટાપુ પર રિચર્ચ માટે જતા ચાર સાથીઓ ની સાહસકથા. તારીખ : 25 માર્ચ 2021