મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ : 20

by Hiren Manharlal Vora in Gujarati Poems

અહી હું તમારી સમક્ષ હોળી ના અલગ અલગ બે કાવ્યો, ચકલી ઉપર નુ કાવ્ય, જીંદગી ડગલે ને પગલે એક કસોટી, અને કોરોના ને લીધે વિધાર્થી ના મન ની વાત, ફુલ ની આત્મ કથા ... મારા કાવ્ય થકી કહેવા નો ...Read More