Shevtacha Kshan - 9 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 9

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

रात्री तिची जायची वेळ झाली पण गौरव मात्र अजूनही रुसलाच होता.. तिला त्याचा रुसवा कळत होता, पण मनवता आलं नाही.. सगळं आवरून दोघेही स्टेशन कडे निघाले.. तो तिला सोडायला जात होता.. जस जशी गाडीची वेळ जवळ येत होती गौरवची ...Read More