Shevtacha Kshan - 12 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 12

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

आज गौरवचा वाढदिवस होता.... आज गार्गी सकाळपासूनच सगळं भराभर आवरत होती.. सुटीचा दिवस नसल्यामुळे नाईलाजाने गौरवला ऑफिसला जावंच लागणार होतं आणि तीच गार्गीला संधी मिळाली.. तिने वाढदिवसाच्या सजावटीच सगळं सामान आदल्यादिवशीच जाऊन आणलं होतं पण गौरवला काही कळू नये ...Read More