Katha pitaleliya paisyanchi by लता in Marathi Short Stories PDF

कथा फिटलेल्या पैशांची

by लता in Marathi Short Stories

एके दिवशी ती अचानक पणे माझ्या घरी आली.ताई मला तुमच्या घरी कामावर ठेवा अशी विनंती ती मला करू लागली."अगं पण माझ्याकडे सध्या बाई आहे कामाला, तिला असं अचानक मी कसं काढू ?"तिला कारण तरी काय सांगू मी?" "ते ...Read More