Shevtacha Kshan by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 14

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

गार्गी - माझा साखरपुडा झाला ते तुला सहन झालं नव्हतं ना??यावर प्रतीकच उत्तर..प्रतीक - हो हेच कारण आहे गार्गी... मी तुला स्वतःहून माझ्यापासून लांब जायला भाग पाडलं त्याला ही कारण होतं.. तू किती मला पुन्हा आपल्या प्रेमाची जाणीव करुन ...Read More