Shevtacha Kshan by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 16

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

नेहमीप्रमाणे आजही उन्हाळ्याच्या सुट्या लागल्या होत्या आणि या सुट्यांमध्ये सगळे नेहमी एकत्र येऊन काहीतरी खेळ खेळायचे, काही जुने काही नवे.. दिवसभर घरगुती खेळ आणि संध्याकाळ झाली की मैदानी खेळ..असच दुपारच्या वेळी गार्गी संदेश कडे गेली आणि सगळ्यांना खेळायला बोलावलं.. ...Read More