Shevtacha Kshan by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 23

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

गौरव - गार्गी, तू त्यादिवशी तुझ्या आणि प्रतिकबद्दल मला सगळं सांगितलं.. मीही ऐकलं.. आणि आजकाल सगळ्यांनाच भूतकाळ असतो.. त्यात काहीच नवल नाही.. पण एक प्रश्न मला पडला की हे सगळं तू मला आधी का नाही सांगीतलं?? आणि त्यादिवशी अचानक ...Read More