With you or ... - 2 by Bunty Ohol in Marathi Love Stories PDF

साथ तुझी या... - 2

by Bunty Ohol in Marathi Love Stories

साथ तुझी या भाग २ प्रिया ला वाटत होते की प्रेम बोलेण त्याच्या मनातील भावना सांगेन. पण प्रेम ला हि समजत नव्हतं कि हे काय आहे. आता दोघांना हि एकमेकांची सवय झाली होती. प्रिया च्या काम वर तिची एक ...Read More