આ શું ચોરી છે?? - 3 - છેલ્લો ભાગ

by Kuraso in Gujarati Novel Episodes

પણ અમે એ મંદિરે પહોંચ્યા ઘણું જૂનું હતું એટલે બધાં ના મગજ માં થી.. નીકળી ગયું હતું અમે જેમ પોલીસ આજુ બાજુ પૂછ પરછ કરે તેવી રીતે આજુ બાજુ આ નાનકડી ડેરી ની આસપાસ ફર્યા પણ કંઈ સૂઝ્યું ...Read More