friend by Bunty Ohol in Marathi Short Stories PDF

मैत्रीण

by Bunty Ohol in Marathi Short Stories

मैत्रीणप्रत्येक वक्तीच्या काही ना काही आठवणी असतात. त्या खूप गोड असतात. त्या आठवणी जरी आपल्याला कधी आल्या तर आपण तासन तास त्या मधून बाहेर येत नाही त्या मध्ये पूर्ण पणे गुंतून जातो. माझ्या हि काही अशाच आठवणी आहे. त्या ...Read More