Vish Kanya - Vish Purush by C.D.karmshiyani in Gujarati Short Stories PDF

વિષ કન્યા - વિષ પુરૂષ

by C.D.karmshiyani in Gujarati Short Stories

વિષ કન્યા - વિષ પુરુષ ....મને હવે આંખથી લોકોને ઓળખતા આવડી ગયું છે.સામે વાળાની આંખ હસે છે તો મારી આંખ પણ હસી ને ઉત્તર આપે છે.હવે હોઠની કોઈ કિંમત રહી નથી...કારણકે હોઠનું સ્મિતતો માસ્કે છીનવી લીધું..! અને. આ છીનવાયેલા ...Read More