Victims- 2 by Amita a. Salvi in Marathi Adventure Stories PDF

बळी- २

by Amita a. Salvi Matrubharti Verified in Marathi Adventure Stories

बळी - २ मीराताईंच्या आग्रहास्तव केदार रंजनाला बघायला काटेगावला गेला खरा; पण त्याने मीराताईंना स्पष्ट शब्दांत सांगून ठेवलं होतं," मला जर पसंत नसेल, तर नकार द्यायचा-- माझ्यावर दबाव आणायचा नाही" मीराताईंनीही त्याची अट ...Read More