Shevtacha Kshan - 28 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 28

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

गार्गीच्या बोलण्यावर गौरवने रात्री झोपताना विचार केला.. त्याने गेल्या काही दिवसांत सोबत घालवलेले क्षण आठवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला काही आठवतच नव्हतं.. "खरच आपल्या लक्षातच आलं नाही की आपण गार्गीपासून लांब होत चाललोय?? पण अस का होतंय?? मी तर ...Read More