Shevtacha Kshan - 30 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 30

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

सकाळी गार्गी उठून एकदम आनंदाने घरात वावरत होती.. तिला वाटलं आज तिला गौरव गिफ्ट देणार आहे आणि तो कुठल्या अंदाजाने देतोय हे तिला बघायचं होतं.. पण त्याच्याकडे बघितलं असता त्याच तस काहीच त्याच्या वागणुकीवरून वाटत नव्हतं.. अगदी रोजच्या सारख ...Read More