Shevtacha Kshan - 31 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 31

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

काही दिवसांनी प्रतिकचा साखरपुडा होता.. पण त्यासाठी जाणं गार्गीला जमलं नाही आणि कदाचित तीला वाटलं उगाच आपल्याला बघून प्रतीक विचलित होईल.. त्याने कठोर होऊन त्याच्या आयुष्याची वाटचाल सुरू केलीय तर त्यात आपण उगाच त्याला कमजोर करण्यापेक्षा आनंदाने त्याच्या या ...Read More