Shevtacha Kshan - 33 by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes PDF

शेवटचा क्षण - भाग 33

by Pradnya Narkhede in Marathi Novel Episodes

आज सकाळी सकाळीच गार्गीला प्रतिकचा फोन आला..प्रतीक - हॅलो, गार्गी..गार्गी - हॅलो, बोल प्रतीक.. आज अचानक कसं काय कॉल केला??प्रतीक - तू घरीच आहे ना आज? मी येत होतो पत्रिका घेऊन तुझ्या घरी..गार्गी - नाही प्रतीक तू अस कर ...Read More