Apurn - 1 by Akshta Mane in Marathi Love Stories PDF

अपूर्ण..? - 1

by Akshta Mane in Marathi Love Stories

अपूर्ण...?? भाग 1 प्रेम म्हणजे नक्की काय, तेच का जे म्हणतात प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असत तुमच आणि आमच सेम असत मग हेच का ते प्रेम दाखवण्या पुरत सेम! cheeze line नाही बोलणार पण, प्रेम पुर्ण नाही ना ...Read More