ધ ગુજ્જુ એન્ડ ગન્સ - 5 (જૂનું દરિયાપુર)

by Urvil Gor Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

પ્રોફેસરોએ બંનેને અલગ કરાવ્યા. ' આપણી કૉલેજના સામે પેલું ક્લિનિક ખુલ્લું છે? ' એક પ્રોફેસરે જાવેદના નાક પર પોતાનો સફેદ કલરનો રૂમાલ દબાવીને તેને ક્લાસ રૂમની બહાર લઈ જતા એક વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું. પ્રોફેસર અને બે વિદ્યાર્થીઓ કૉલેજના સામે એક ...Read More