ધ ગુજ્જુ એન્ડ ગન્સ - 6 (માંની સાચી સલાહ)

by Urvil Gor Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

રાજ્ય બંધ હતું છતાં વિરોધ પ્રદર્શ અને હિંસા માટે અમુક અમુક જગ્યાએથી ટોળાઓ નીકળ્યા. 'એ પેલી સામે બસ પડી તોડો કાચ...' પાંડે જે દરિયાપુરથી તેના મિત્રો ને લઈને નીકળ્યો હતો તેણે બે લોકોને લાલદરવાજા જ્યાં AMTS બસોનો નો ડેપો ...Read More