Happy heart by sunil taras in Marathi Short Stories PDF

मन करारे प्रसन्न

by sunil taras in Marathi Short Stories

जगतगुरू संत तुकाराम महाराजांचे 1700 शतकातील ओळीतल हे छोटंसं वाक्य किती अर्थ पुर्ण आहे. पण आपलं आयुष्य जातं हे समजायला पण तरी समजत नाही.मला जो अर्थ समजला तो तुमच्यासमोर व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतो. अलीकडचे जग हे computerised world किंवा ...Read More