Criminal friendship by Suraj Kamble in Marathi Short Stories PDF

अपराधी मैत्रीचा

by Suraj Kamble in Marathi Short Stories

नुकताच 12 वी science चा निकाल लागला होता,काय करावं,engeeneering करायचं होतं पण त्यासाठी एक परिक्षा देणं गरजेचं होतं,ती काही सूरज म्हणजे मीच,दिली नव्हती,मग आता एक वर्ष गॅप द्यायची का,???की दुसरं शिक्षण घ्यायचा असा मनात घोळ चालू होता,शिक्षक होण्याची आस,आणि ...Read More