Chillar by संदिप खुरुद in Marathi Short Stories PDF

चिल्लर

by संदिप खुरुद Matrubharti Verified in Marathi Short Stories

चिल्लर आज शाळेचा पहिलाच दिवस होता. बाळुला नविन गणवेश नव्हता, म्हणून त्याने गेल्या वर्षाचाच गणवेश घातला. तो गणवेश त्याला आखुड येत होता. पँटचं हुकही तुटलं होतं. त्यानं कडदुडयात डबडयाची काडी अडकवून पँट कमरेला फिट केली. पँट जागोजागी फाटली ...Read More