A cup without love tea and that - 18. by Khushi Dhoke..️️️ in Marathi Travel stories PDF

प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - १८.

by Khushi Dhoke..️️️ Matrubharti Verified in Marathi Travel stories

आजी, आजोबा घरी येतात........ जया आतून पिण्यासाठी पाणी एका ट्रेमध्ये घेऊन येते...... सगळे हॉलमध्ये बसले असतात..... आजोबा : "अरे वाह..... डेकोरेशन तर एकदमच भारी......???"     संजय : "सचिन आणि सल्लू दोघांनी खूप मेहनत घेतली रे बाबा.....☺️☺️" ...Read More