Bio ... in my memory .. by aadarshaa rai in Marathi Short Stories PDF

बयो ... माझ्या आठवणीतली..

by aadarshaa rai in Marathi Short Stories

गर्दी आणि भयानक गर्दी... मी आणि कौस्तुभ.. सलग नऊ तास प्रवास.. मध्यरात्रीनंतरचा.. आता सकाळचे अकरा वाजत आलेले.. मी भिंतीच्या अलीकडे उभी आहे.. ओस पडलेला लांबलचक रस्ता निवांत धुळीत पहुडला आहे.. काही शुष्क वाळलेली पाने.. जागच्या जागी वाऱ्यावर हलत आहेत.. ...Read More