આ પૃથ્વી કોની છે – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

by Smita Trivedi Matrubharti Verified in Gujarati Science

૨૭. કાયદાથી કેટલો ફાયદો? 27. How much does the law benefit? જંગલોના રક્ષણ માટે આપણે કાયદા કર્યા છે, પરંતુ એનો અમલ જ અધકચરો હોય ત્યાં કાયદાનો ફાયદો શું? અને તોય હજુ કાયદા કરવાની ઘણી જગ્યા બાકી છે. ...Read More


-->