મિશન 'રખવાલા' - 6 ( અંતિમ ભાગ)

by Secret Writer Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે, હિમાંશુ અને તેના મિત્રો સાથે વૃક્ષરાજ પણ તેમની મદદ કરવા મિશનમાં શામેલ થયાં અને પ્લાન મુજબ સોસાયટીના દરેક ઘરમાં મિશન રખવાલાની ખબર પહોંચાડવામાં આવી હતી. હવે આગળ, ...Read More