એલિયન્સનો હુમલો - પૃથ્વીનો વિનાશ - 3

by Arbaz Mogal Matrubharti Verified in Gujarati Human Science

હાર્દિકને જાણવાની ઇરછા થાય છે કે આ દુર્ગંધ ક્યાંથી આવી રહી છે. એ જાણવા માટે ઘરની બહાર નીકળે છે. એનું ધ્યાન ધુમાડા ઉપર જાય છે. એ ધુમાડો ઘરના પાછળના ભાગમાંથી આવતો હતો. એ પાછળના ભાગમાં જાય છે. એ જોવે ...Read More