the existence by मेघराज शेवाळकर in Marathi Short Stories PDF

अस्तित्व

by मेघराज शेवाळकर in Marathi Short Stories

सदाने वाडा साफसूफ केला, दिवाबत्ती केली.. थोडावेळ बसला.. समोरच्या बैठकीत नजर फिरवली.. दोन छोटी मुलं सारिपाट मांडून खेळत बसली होती.. त्यातला पाटलाचा मुलगा हरण्याच्या बेतात असताना चिडला.." मी नाही जा .. चिडी खेळतोस." तो डाव मोडत म्हणाला." मी कायले ...Read More