morpankh part - 2 by Suraj Suryawanshi in Marathi Short Stories PDF

मोरपंख भाग - 2

by Suraj Suryawanshi in Marathi Short Stories

(ती आता फार संतापली होती त्याच्यावर तशी तडक हातातली file खाली ठेवली आणि त्याच्यावर बरसू लागली )ओह...मिस्टर ! तुम्ही अजून माझा पाठलाग करताय ?? लाज नाही वाटत इथपर्यंत येऊन पोचलात ? (त्याच्या कपद्याकडे पाहत ) कपड्यावरून तर सभ्य दिसता..तिचा ...Read More