Mauli - Horror Story by जयेश झोमटे in Marathi Short Stories PDF

माऊली - भयकथा

by जयेश झोमटे Matrubharti Verified in Marathi Short Stories

.मी जय ??सादर करीत आहे एक सत्यकथा ..! जी ह्या कलियुगात सुद्धा भुत- प्रेत असतात ह्यावर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडेल! सदर कथेत मी जे काही नाव आणि स्थळ लिहिले आहेत ! ते काल्पनिक आहेत कारण मला ...Read More