Last night - a true story by प्रदीप फड in Marathi Horror Stories PDF

शेवटची रात्र - एक सत्यकथा

by प्रदीप फड in Marathi Horror Stories

नमस्कार वाचक मंडळी .. सगळे बरे आहेत ना ? काळजी घ्या , आणि बाहेर जास्त फिरू नका .... ही एक सत्य कथा आहे , फक्त नाव बदलले आहे ... सचिनने माझ्या नाईट मेयर , लटकलेले भूत आणि आणखी काही ...Read More