angel by Prathamesh Dahale in Marathi Short Stories PDF

देवदूत

by Prathamesh Dahale in Marathi Short Stories

" आता आपले काही खरं नाही !...मला नाही वाटत आपण इथून वाचू !..." ईशा पुन्हा पुन्हा तेच बोलत होती. आता इंद्रजित चांगलाच वैतागला. " मॅडम , तुम्ही स्वतः तर घाबरलेल्याच आहे , पण तुम्ही दुसऱ्याला घाबरवू नका..काही होणार नाही..आर्मी ...Read More