Mother's letter to son .. by Vrushali Gaikwad in Marathi Short Stories PDF

आईचे मुलाला पत्र..

by Vrushali Gaikwad in Marathi Short Stories

प्रिय सोनु... खरंतर मी तुला सोनु बोलते ते ही कदाचित तुला आवडत नसेल.. पण असुदे.. तु कितीही मोठा झाला तरी माझ्यासाठी तु कायम सोनुच असणार आहेस. कसा आहेस तु??? प्रिया कशी आहे ?? आणि आपला कियु आता बोलायला लागला ...Read More