A letter by Amita Amita in Gujarati Letter PDF

એક પત્ર

by Amita Amita in Gujarati Letter

પ્રિય મિણા, માફ કરજે,જો તારા નામ આગળ પ્રિય સંબોધન લગાવવાથી તને અજુગતું લાગ્યું હોય તો. પહેલા વિચાર્યું કે શ્રીમતી લખું પછી થયું ચાલ ને જે સાચું હતું એજ લખું. હા,આ જ સત્ય હતું ચાલીસ વર્ષ પહેલાંનું. હવે ...Read More