Mhatarapan - 3 by Kavi Sagar chavan in Marathi Short Stories PDF

म्हातारपण - 3 - निर्णय

by Kavi Sagar chavan in Marathi Short Stories

बाहेर पितळीबंब धूर ओकत होता . बऱ्याच वेळापासून पाणी उकळत असल्यामुळे अंघोळीला घेण्यायोग्य झालेच होते . म्हणून दुर्गा काकूंनी पाणी टाकले आणि आबांना आवाज देऊ लागल्या आज बबनच घर बघण्यासाठी मुलीवाले येणार असल्याने त्याची चोख व्यवस्था व्हावी यासाठी ...Read More