વિશ્વાસ અને આદર (પ્રેમાળ સબંધોને જોડતી સર્વ શ્રેષ્ઠ કડીઓ)

by Krisha Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

"હું તારા પર વિશ્વાસ કરું છું" એ "હું તને પ્રેમ કરું છું" કરતાં વધુ સારી પ્રશંસા છે કારણ કે તમે જે વ્યક્તિને પ્રેમ કરો છો તેના પર તમે હંમેશા વિશ્વાસ કરી શકતા નથી પરંતુ તમે જે વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ ...Read More